https://www.high-endrolex.com/42
Antidekubitní matrace do IV. st. dekub., bezúdržbové | Medicool.cz
https://www.high-endrolex.com/42

Bezúdržbové antidekubitní matrace, IV stupeň dekubitů

DeCube JIŽ 8 LET ÚSPĚŠNĚ NA ČESKÉM TRHU!!!


Bezúdržbová antidekubitní matrace DeCube stavebnicového typu určená k léčbě dekubitů do stupně IV včetně.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Rozměry matrace: 198x90x17 cm
Váha matrace: 9,9 kg
Váha pacienta: 50 - 180 kg
Záruka: 10 let
Výplň:  inženýrský polymer
Povlak: STRATOS, antistatický, antibakteriální
matrace
matrace

Výhody v porovnání s matracemi s kompresorem:

 • Žádná údržba, žádné poplatky za energii
 • Komfort pro pacienta a personál - bezhlučnost
 • Jednoduchá manipulace a transport
  (žádný závěsný motor a hadice

Návod k použití pro DeCubeTM Systém
pro Dekubitus-terapii včetně stádia IV (EPUAP)

Comfortex DeCubeTM polohový systém

V závislosti na mobilitě a mnoha dalších faktorech určují kvalita a vlastnosti zvolené matrace rozhodující měrou pohodlí při ležení a kvalitu spánku uživatele. Na polohovacím systému lůžka závisí rovněž to, zda uživateli lůžka vzniknou nebo nevzniknou proleženiny během jeho pobytu v nemocnici, v pečovatelském ústavu nebo doma.

Literární studie („Haalbloom“, holandský časopis pro medicínu) informují pravidelně o nákladech vyplývajících z prevence a ošetřování Dekubitus. Protože tato nákladová tendence je vzestupná, představuje nákladová položka velkou zátěž v rozpočtu péče o nemocné.

Všeobecně uznávanou skutečností je, že prevence je lepší než léčba. Zabránit zbytečnému lidskému utrpení a bolestem..., toto je nemožné vyjádřit v penězích.

Klinické studie a pokusy, které byly prováděny ve více než 150 nemocnicích a pečovatelských ústavech v USA, Německu a Holandsku a rovněž tak rozsáhlé zkušenosti získané z oblasti domácí péče potvrzují mimořádné a mnohostranné kvality výrobku Comfortex DeCubeTM polohovací systém:

 • Klinicky prokázaná účinnost, doložená dokladovanými zkušenostmi.
 • DeCubeTM je možno použít jak při již vzniklých Dekubitus poraněních,
  tak také v prevenci.
 • Intervaly uložení/=polohy je možno individuálně v souladu s potřebami pacienta zvyšovat. Díky tomu pacienti vyžadují méně často překládání a polohování.

Jaké jsou vlastně přesné vlastnosti antidekubitní matrace a systému DeCubeTM ?

 • Systém DeCubeTM je rovněž nazýván lůžkový systém z bloků/=výřezů, a to proto, že jeho jednotlivé díly, bloky, je možno v místě proleženin, případně v ohrožených místech odstranit, čímž se zde dosáhne extrémně nižšího tlaku.

 • Jestliže se použije DeCubeTM s bloky, pak tato matrace sníží tlak působící na ohrožená místa. U pacientů s lehkým až středním Dekubitus-ohrožením
  (až po vysoké riziko podle Bortina) je již tato prevence ve většině případů dostačující.

 • U Dekubitus-pacientů je však, nezávisle na stupni onemocnění, žádoucí až krajně nízký tlak, který umožňuje dosažení lepšího prokrvení tkání... Za tímto účelem je, ve většině případů, potřebné dosažení asi 10 mmHg. S použití systému DeCubeTM můžete odstraněním jednotlivých bloků dosáhnout extrémně nízkého tlaku
  (cca 5-6 mmHg). Teprve při tomto tlaku je možno dosáhnout obnovení dostatečného prokrvení tkáně, které je podmínkou úspěšného léčebného procesu.

 • Kromě toho se stále častěji dochází k závěru, že působení tření hraje při vzniku Dekubitus ran mnohem větší roli, než se do nynějška připouštělo. V této souvislosti poskytuje jedinečný Stratos-potah důležitý a žádoucí přínos ve smyslu snížení tření.

 • DeCubeTM je jediný svého druhu. Je jediným systémem, u kterého je možno bloky popsaným způsobem odstraňovat, aniž by docházelo k nebezpečí vzniku edémů a opuchlin na hranách/okrajích. Při správně vystihnutých a nastavených tlakových oblastech je možno prodlužovat pro každého pacienta individuální polohové intervaly (pokud zde pro překládání/=změny polohy nejsou jiné lékařské důvody, např. dýchací potíže) nebo podle toho, jak pacient upřednostňuje klidovou polohu občas změnit. Při nízkém stlačení a v klidové poloze se rána lépe hojí. Pro pacienta a ošetřující personál to znamená více pohodlí.

 • Spodní materiál systému DeCubeTM se skládá z obzvláště pevné a otěruvzdorné látky. Vrchní materiál zabraňuje pronikání vlhkosti, bakterií a virů do systému, přičemž odolává vlhkosti. Tento „obaluje“ polohovací a spočívací systém relativně dokonale,
  je lehce elastický a hladký.

Všechno má nějakou svoji funkci:

1. Vyžaduje se velkoryse dimenzovaný prostor, aby se tak svrchní materiál mohl bez problémů přizpůsobit obrysům tělesné postavy, aniž by přitom docházelo k napětí a napínání.

Proto prosím nepoužívat žádné napínací laky!

2. Kombinace elastického a hladkého byly vyvinuta za účelem redukce třecího účinku při překládání/=obracení pacientů. Toto platí i také v případě velmi „živých“ pacientů. Vnitřní část systému DeCubeTM se skládá ze dvou oddělených částí a z vysoce kvalitního polymeru zhotovených vrstev a je celkově 17 cm silná. Polohovací systém je jednodílný a bez problémů se přizpůsobí jakýmkoliv požadovaným polohám postele: poloze s vyvýšenou horní polovinou těla, jakož i Trendelenburgově poloze, Fowlerově poloze nebo také kombinacím těchto poloh.

Indikace pro Comfortex DeCube TM polohovací systémy:

 • DeCubeTM je v zásadě vhodná pro každého pacienta

 • Za následujících okolností je v každém případě třeba dát přednost použití DeCubeTM :
  a) Při Dekubitus-poranění až do stádia IV (EPUAP)
  b) Při vysokém Dekubitus-riziku (Bortin)
  c) Při úplné nehybnosti pacienta
  d) V případě potřeby tišení bolesti u onkologických pacientů
  e) U nepohyblivých pacientů s tumorem/=nádorem či zduřením
  f) U lidí upoutaných na lůžko s tělesným postižením i bez tělesného postižení

Čemu je třeba se v případě použití DeCube TM vyhnout

 • V případě použití DeCubeTM nepoužívejte žádné jiné pomocné prostředky,
  jako např. vzduch, vodu, vlákna a jiné prostředky. V případě použití těchto prostředků dochází u DeCubeTM ke snížení nebo případně také ke zvýšení tlak potlačujících vlastností matrace, čímž pak nemůže být dosaženo jejího optimálního účinku.
 • Za žádných okolností nikdy z matrace neodstraňujte více než dva spolu související bloky, neboť i tímto dochází k redukci účinku faktorů snižujících tlak,
  což platí obzvláště u osob s nadváhou.
 • DeCubeTM je třeba použít vždy místo standardních matrací a na standardní matrace tyto nepokládat.

Čištění :

DeCubeTM polohovací systém nepatří do mycí linky!!
Je možno jej vyčistit každým běžným čistícím prostředkem. Pročtěte si prosím také návod k použití s příslušnými informacemi, který je ke každému systému přiložen.
Další pokyny pro použití je možno bezplatně objednat.

Doporučení:

I v případě mobilizace a přepravy pacienta pamatujte na účinnou profilaxi/prevenci.

V případě pochybností nebo dotazů se prosím obracejte na:

Medicool Trade s.r.o.
Vačkářova 310/3, 104 00 Praha 10
Příjem zakázek:
Telefon +420 725 118 111
e-mail: kolar@medicool.cz

Poptávka/dotaz

https://www.high-endrolex.com/42
https://www.high-endrolex.com/42