https://www.high-endrolex.com/42
Ústřední Vojenská nemocnice v Praze | Medicool.cz
https://www.high-endrolex.com/42

Ústřední Vojenská nemocnice v Praze

Hodnocení matrace DeCube TM


„ÚVN má vypracovány profesionální standardy a směrnice přispívající k vysoké kvalitě péče, je nemocnicí s mezinárodní akreditací. Naším zájmem je používat materiály, pomůcky a prostředky, které přispívají ke zlepšení péče o naše pacienty a zajišťují patřičný komfort. Na pracoviště Léčebny dlouhodobě nemocných, oddělení následné ošetřovatelské péče a na oddělení intenzivní péče chirurgických oborů byly zapůjčeny matrace DeCube TM. Naše zkušenosti byly velmi pozitivní.

DeCube TM matrace jsme použili u polymorbidních, imobilních pacientů s vysokým rizikem dekubitů jako prevenci, ale i u pacientky s již vzniklým dekubitem 4. stupně. V příloze posílám obrázek dekubitu při zahájení léčby včetně použití matrace a výsledný obrázek po cca 1 měsíci. Matrace jistě přispěla k zhojení defektu. Doba, po kterou pacienti na matraci DeCube TM leželi, se pohybovala v rozmezí několika týdnů.

Ošetřující personál si uvedenou matraci chválil, a to nejen pro pohodlnou manipulaci (jednodílný úložný systém je lehký), ale vyzdvihoval především vynikající účinnost matrace spolu s vysokým stupněm komfortu pro pacienta, který spočívá v neposlední řadě také v tom, že při použití není třeba elektrický zdroj, který je často hlučný a vydává nežádoucí teplo. Též ekonomický přínos je zajímavý vzhledem k minimálním více nákladům.

Naše hodnocení z výše uvedených pracovišť jsme předali managementu nemocnice (hlavní sestře, investičnímu oddělení). V rámci dalšího nákupu antidekubitálních matrací budeme preferovat výše uvedenou matraci."

Dekubit 4. stupně


zhojený defekt


Před použitím matrace
DeCube TM

Po 1 měsíci používání
matrace DeCube TM


Hodnocení vypracovala: Mgr. Ivana Koudelková v.s. LDN a kolektiv (26.8.2010)

Poptávka/dotaz

https://www.high-endrolex.com/42
https://www.high-endrolex.com/42