Reference


Ústřední Vojenská nemocnice v Praze

Hodnocení antidekubitní matrace DeCube

FN v Motole, Praha 5 - oddělení LDN a jiná odd.

- antidekubitní matrace DeCube

FN Hradec Králové - oddělení GMK, oddělení kardiochirurgie,
oddělení hematoonkologie

- antidekubitní matrace DeCube

Masarykův onkologický ústav v Brně

- antidekubitní matrace DeCube

LDN Vršovice, Praha 10

- antidekubitní matrace DeCube

Poptávka/dotaz